Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Jolie Spellen met zorg samengesteld, toch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Jolie Spellen verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten die door Jolie Spellen worden aangeboden. Wijzigingen van deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Jolie Spellen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Jolie Spellen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Jolie Spellen opgenomen informatie en tarieven.

Jolie Spellen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Jolie Spellen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Jolie Spellen

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Jolie Spellen of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jolie Spellen

Terug naar boven