Betalingsmogelijkheden

  • Bestellen via onze website en Ophalen en afrekenen in de winkel (GRATIS)
  • Bestellen via onze website en Ophalen in de winkel en afrekenen via de website bv. met iDeal (GRATIS)
  • Vooruitbetalen per bank Nederland
    Na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling per GLS verstuurd. (*) Zie ook iDEAL hieronder.
  • iDEAL*.
    Indien u besteld voor 14.00 uur en u betaalt via iDEAL tijdens het bestelproces en het product is op voorraad, wordt uw pakket altijd dezelfde werkdag verstuurd.
  • Paypal (Creditcard/Mastercard)
  • Betaling achteraf via Afterpay ; per 1-10-2022 wordt Afterpay : Riverty

Bankgegevens:
SNS Bank: 98.20.16.662
Ibannummer: NL89SNSb0982016662
Biccode: SNSBNL2A

Indien niet anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden. Koper zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling zijn vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval al hetgeen wij van koper te vorderen hebben terstond en geheel opeisbaar is. De vordering tot betaling der koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer koper in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling vraagt, of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, wanneer koper overlijdt, of in liquidatie treedt.

Wanneer betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, is koper vanaf dan de vertragingrente verschuldigd van 1 ½ % per maand over het totale bedrag der rekening. Voorts is koper verschuldigd bij niet tijdige betaling der factuurbedragen en de verschuldigde rente, de buitengerechtelijke kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom + de vervallen rente, een en ander met een minimum van € 125,-

Riverty-AfterPay – Digitale Factuur (Nederland)
Riverty-AfterPay voert voor www.jolie-spellen.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van Riverty-AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij www.jolie-spellen.nl betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 150,00 als u voor de eerste keer betaalt via Riverty-AfterPay. Bent u al bekend bij Riverty-AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 250,00 .Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert Riverty-AfterPay een gegevenscontrole uit. Riverty-AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met digitale factuur niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met Riverty-AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de Riverty-AfterPay website.
Riverty-AfterPay – Digitale Factuur (België) 
Riverty-AfterPay voert voor www.jolie-spellen.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van Riverty-AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen.Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert Riverty-AfterPay een gegevenscontrole uit. Riverty-AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met digitale factuur niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met Riverty-AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de Riverty-AfterPay website.
Riverty-AfterPay – Eenmalige Machtiging (Nederland)
Riverty-AfterPay voert voor www.jolie-spellen.nl het volledige achteraf betaalproces uit. U kunt bij www.jolie-spellen.nl betalen met een eenmalige machtiging tot een bedrag van € 150,00 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 250,00 .Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met eenmalige machtiging voert Riverty-AfterPay een gegevenscontrole uit. Riverty-AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met Riverty-AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de Riverty-AfterPay website.
Riverty-AfterPay – Digitale Factuur (Nederland – Bedrijven)
Riverty-AfterPay voert voor www.jolie-spellen.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van Riverty-AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij www.jolie-spellen.nl betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 150,00 als u voor de eerste keer betaalt via Riverty-AfterPay. Bent u al bekend bij Riverty-AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 250,00. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert Riverty-AfterPay een gegevenscontrole uit. Riverty-AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met digitale factuur niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met Riverty-AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de Riverty-AfterPay website.
Terug naar boven